Voortgang TONK

De minister van SZW heeft een de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). In het kader van de verlenging van het steun- en herstelpakket is ook de TONK verlengd tot 1 oktober 2021.

De TONK is geïntroduceerd omdat andere regelingen geen of onvoldoende steun boden. De TONK is opgenomen in het juridisch kader van de bijzondere bijstand als onderdeel van de Participatiewet. Het kader van de bijzondere bijstand betekent dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden waarin de noodzakelijke kosten door een huishouden niet kunnen worden voldaan uit de resterende draagkracht. Gemeenten voeren de TONK uit en kunnen zelf de voorwaarden bepalen waaronder ondersteuning wordt verleend. Het aanvankelijk beschikbaar gestelde budget van € 130 miljoen is verdubbeld.

Het aantal aanvragen voor de TONK ligt lager dan verwacht. Dat biedt gemeenten de mogelijkheid om hun beleid te verruimen. Veel gemeenten hebben de regeling inmiddels aangepast of zijn van plan dat te doen.

De minister is van mening dat gemeenten op een goede wijze invulling geven aan de uitvoering van de TONK en dat de verschillen qua toepassing tussen gemeenten kleiner zijn geworden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000107690 | 11-07-2021

Reacties (0)

Plaats een reactie