Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht de cliënt desondanks niet helemaal tevreden zijn? Dan stellen wij het zeer op prijs als de cliënt de opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en verbeteringen doorvoeren.

Klachtenprocedure

Omdat Vanhier B.V. klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Cliënten kunnen een klacht bij ons indienen op de volgende manieren

-Schriftelijk

-Per mail (klachten@vanhier.nl)

-Telefonisch

-In een persoonlijk gesprek.

Is het probleem van de cliënt met een gesprek niet verholpen? Of leent de klacht zich volgens de cliënt niet voor een gesprek? Dan kan de cliënt de klacht formeel schriftelijk indienen.

Klacht indienen

Binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden kunnen cliënten een klacht indienen. Eventuele klachten over de hoogte van de declaratie dan wel de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de desbetreffende declaratie schriftelijk aan Vanhier kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht de juistheid en de verschuldigdheid van de declaratie te erkennen. Na ontvangst van de klacht zendt de klachtencoördinator binnen drie werkdagen een door hem en de vestigingspartner ondertekende ontvangstbevestiging aan de de cliënt. Hierin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht door de klachtencoördinator schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Voortgang klachten

Lichte klachten worden binnen twee weken behandeld en afgehandeld. Van de voortgang van de behandeling van de zwaardere klachten wordt de klager eveneens binnen een periode van twee weken op de hoogte gesteld. Zwaardere klachten worden binnen vier weken afgehandeld.

Opvolging klachten

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Wij zijn Vanhier!

Omdat Vanhier binnenshuis de beschikking heeft over verschillende disciplines, zijn wij in staat u een totaalpakket aan te bieden.  Met de ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past.
Nieuws

Via onze nieuwsberichten
blijft u altijd op de hoogte
van het laatste nieuws

Bekijk nieuws
Werken bij

Ben jij degene die we
binnenkort nodig hebben
in onze organisatie?.

Vacatures
Vestigingen

Met vier goed bereikbare
vestigingen is Vanhier
altijd dichtbij.

Zie onze locaties
Inloggen