Klokkenluidersregeling (art 32 lid 1, VAO)

Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisatie als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Vanhier of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

Anonieme melding

Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de compliance officer van Vanhier middels een brief of e-mailbericht (mkoot@vanhier.nl).

De compliance officer heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de compliance officer ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.

Uiterlijk na 4 weken bericht de compliance officer aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken kan worden gedaan, meldt de compliance officer dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.

Wij zijn gewoon Vanhier

Omdat Vanhier binnenshuis de beschikking heeft over verschillende disciplines, zijn wij in staat u een totaalpakket aan te bieden.  Met de ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past.
Nieuws

Via onze nieuwsberichten
blijft u altijd op de hoogte
van het laatste nieuws

Bekijk nieuws
Werken bij

Ben jij degene die we
binnenkort nodig hebben
in onze organisatie?.

Vacatures
Vestigingen

Met vijf goed bereikbare
vestigingen is Vanhier
altijd dichtbij.

Zie onze locaties
Inloggen
Coronavirus

Bekijk hier de laatste nieuwsberichten omtrent het Coronavirus.

Thuiswerken

Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis om de kans op verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Uiteraard blijven wij voor u goed bereikbaar via alle beschikbare communicatiemiddelen.

Voor vragen over maatregelen die wij gezamenlijk met u kunnen nemen die betrekking hebben op het Coronavirus kunt u ons ook bereiken via ondernemersdesk@vanhier.nl. Onze kantoren zijn open, maar werken met een minimale bezetting.

Afspraken laten wij plaatsvinden via een online oplossing.