Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een

Onderzoek naar concurrentiebeding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar de werking van het concurrentiebeding. In dat

Ontslag tijdens proeftijd

Wanneer in een arbeidsovereenkomst een proeftijd is bedongen, geldt dat zowel de werkgever als de werknemer bevoegd is de arbeidsovereenkomst met

Aansprakelijkheid bestuurder

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra

Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na tijdsverloop uitkeringen te

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold

Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516.
Type: OAuthException
Subcode: 458
Solution: See here for how to solve this error

Laatste Tweets

Oplopende schuld dga aan bv door Belastingdienst aangemerkt als winstuitdeling https://t.co/uEdIfULC4J https://t.co/r695cm8Ydh

Hof oordeelt dat premievrije voortzetting pensioenopbouw gelijkwaardig is aan... https://t.co/ZcxrEas20f https://t.co/5HdZ357Or7

Doorgewerkt na ontslag tijdens proeftijd: ontslag is daarmee ongedaan gemaakt https://t.co/qSVqYcSkTv https://t.co/D5oxWvHIiT

Vertrek uit Nederland betekent niet automatisch einde ingezetenschap en dus einde... https://t.co/Uhp745SVs6 https://t.co/UhgJFhjvWf

Inloggen