Disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, mogelijk beschermd door een beroepsgeheim. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht of u niet gerechtigd bent tot kennisneming, verzoeken wij u vriendelijk de afzender te informeren en het e-mailbericht en eventuele bijlagen te verwijderen en te vernietigen. Het is niet toegestaan deze informatie te gebruiken, te openbaren, te distribueren, te kopiëren, te printen of erop te vertrouwen. Aan dit bericht inclusief eventuele bijlagen kunt u geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afzender kan geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Vanhier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Vanhier van toepassing zoals ter hand gesteld en zijn afgesproken in de opdrachtbevestiging.

Wij zijn Vanhier!

Omdat Vanhier binnenshuis de beschikking heeft over verschillende disciplines, zijn wij in staat u een totaalpakket aan te bieden.  Met de ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past.
Nieuws

Het laatste ondernemersnieuws
voor bedrijven die de actualiteit
op de voet willen volgen.

Bekijk nieuws
Vacatures

Wil je onderdeel worden van
het team van Vanhier?
Kijk hier of we op zoek zijn naar jou.

Vacatures
Vestigingen

Vi

Vier allround vestigingen in
Haarlem, Heiloo, de Zaanstreek,
en Amstelveen.

Zie onze locaties
Inloggen