Privacy Statement

Vanhier B.V. en de aan haar gelieerde entiteiten, hierna tezamen genoemd ‘Vanhier’, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Vanhier uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen binnen het kader van uw bezoek aan de website.

Vanhier, gevestigd aan Nijverheidsweg 9 (1851 NW) Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanhier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik wilt gaan maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website. Wij gebruiken geen social media plugins. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u deze achter laat via onze website:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vanhier verwerkt via de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@vanhier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en / of andere diensten binnen de website van Vanhier verwerken wij op uw verzoek uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen gaan uitvoeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vanhier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vanhier) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vanhier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vanhier verkoopt uw gegevens niet aan derden. Vanhier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vanhier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vanhier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@vanhier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen uzelf te identificeren. Dit ter bescherming van uw privacy. Vanhier zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vanhier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vanhier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@vanhier.nl

Contactgegevens:

Vanhier B.V., aan het adres Nijverheidsweg 9 (1851 NW) te Heiloo

Home


Telefonisch te bereiken via +31 72 5057000
Hebt u verder nog vragen over hoe Vanhier omgaat met de AVG en privacy, dan staat het u vrij onze Privacy Contactpersoon te benaderen. Deze functionaris is te bereiken via avg@vanhier.nl

Wij zijn Vanhier!

Omdat Vanhier binnenshuis de beschikking heeft over verschillende disciplines, zijn wij in staat u een totaalpakket aan te bieden.  Met de ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past.
Nieuws

Het laatste ondernemersnieuws
voor bedrijven die de actualiteit
op de voet willen volgen.

Bekijk nieuws
Vacatures

Wil je onderdeel worden van
het team van Vanhier?
Kijk hier of we op zoek zijn naar jou.

Vacatures
Vestigingen

Vier allround vestigingen in
Haarlem, Heiloo, de Zaanstreek
en Amstelveen.

Zie onze locaties
Inloggen