Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in behandeling. De minister van Sociale Zaken en

Vaststelling uurprijzen kinderopvang 2021

De maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 zijn definitief vastgesteld. De definitieve bedragen wijken niet af van de eerder

Nota’s van wijziging bij Belastingplan

De staatssecretaris van FinanciËn heeft zeven nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het pakket Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer

Verhoging kindgebonden budget 2021

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke regeling. De hoogte van het bedrag aan kindgebonden budget dat een huishouden ontvangt, hangt af

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze

Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen aangekondigd

Op korte termijn is een wetsvoorstel van de ministers van FinanciËn en van Justitie en Veiligheid te verwachten dat de bestrijding van witwassen en

Besluit noodmaatregelen coronacrisis herzien

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. In het gewijzigde besluit zijn de termijnen van

Aanpassing beleidsbesluit toeslagen

Het beleidsbesluit met betrekking tot de toeslagen is gewijzigd. In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag is goedgekeurd dat rente

Inloggen
Coronavirus

Bekijk hier de laatste nieuwsberichten omtrent het Coronavirus.

Thuiswerken

Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis om de kans op verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Uiteraard blijven wij voor u goed bereikbaar via alle beschikbare communicatiemiddelen.

Voor vragen over maatregelen die wij gezamenlijk met u kunnen nemen die betrekking hebben op het Coronavirus kunt u ons ook bereiken via ondernemersdesk@vanhier.nl. Onze kantoren zijn open, maar werken met een minimale bezetting.

Afspraken laten wij plaatsvinden via een online oplossing.