Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de

Recht op doorwerken na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd?

In de CAO van de Rijksoverheid is bepaald dat arbeidsovereenkomsten eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Volgens de CAO is

Geen fictieve dienstbetrekking

Het Rariteitenbesluit wijst arbeidsverhoudingen, die geen civielrechtelijke dienstbetrekking zijn, aan als fictieve dienstbetrekkingen. Hof Amsterdam

Wetsvoorstel tijdelijk niet indexeren kinderbijslag ingetrokken

Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de kinderbijslag gedurende enkele jaren niet te indexeren. De opbrengst van het wetsvoorstel

Kamervragen verplichte winstdeling voor bedrijven

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de invoering van een verplichte winstdeling door bedrijven in de strijd tegen

COLUMN Recente ontwikkelingen in ouderschapsverlof 

Vanaf 2 augustus 2022 mag uw werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen. Wees gerust, u hoeft dat niet zelf te betalen. Het ouderschapsverlof

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden worden gewijzigd. Het betrof aangiften van een

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 ingediend

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen

Evaluatie Wet invoering extra geboorteverlof

Op 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet geeft partners in loondienst na de geboorte van een

Wetsvoorstel geen invorderingsrente bij toeslagschulden

Bij te late terugbetaling van een toeslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel

Inloggen