Leennormen hypothecair krediet 2024

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de leennormen voor hypothecair krediet voor 2024. Bij de vaststelling van de leennormen is het advies van het Nibud overgenomen.

Vanaf 1 januari 2024 is de maximale hypotheeklening mede afhankelijk van het energielabel van de woning. Een beter energielabel betekent een lagere energierekening en dus meer ruimte voor de hypotheeklasten. Daarnaast kunnen huishoudens vanaf 2024 extra lenen als zij energiebesparende maatregelen treffen. Deze bedragen zijn alleen gekoppeld aan het energielabel van de woning. De leennormen voor 2024 zijn in beginsel gebaseerd op het energieverbruik van een woning met energielabel E, F of G. In voorgaande jaren was dit energielabel C. Bij het aangaan van een financiering van een woning met een beter energielabel dan E is er meer leenruimte. Die ruimte loopt op van € 5.000 voor energielabel C of D tot € 50.000 voor energielabel A++++.

Het extra leenbedrag voor energiebesparende maatregelen daalt van € 20.000 voor energielabel E, F en G naar 0 voor energielabel A++++.

Alleenstaanden met een inkomen van ten minste € 28.000 krijgen vanaf 2024 € 16.000 extra leenruimte.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken | publicatie | 2023-0000455780 | 31-10-2023