Conceptbesluit fiscaal overgangsrecht Brexit

De Brexit zou aanvankelijk op 29 maart 2019 plaatsvinden. Op verzoek van het VK is uitstel verleend tot in ieder geval 12 april. Mogelijk wordt het uitstel nog verlengd. Dat betekent dat het conceptbesluit met fiscaal overgangsrecht voor het geval van een Brexit zonder overeenkomst vooralsnog niet wordt vastgesteld en gepubliceerd. Mogelijk treedt het overgangsrecht niet in werking, aangezien een terugtrekkingsovereenkomst nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

In reactie op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld over het conceptbesluit heeft de staatssecretaris gezegd dat het overgangsrecht alleen geldt voor het boekjaar waarin de Brexit plaatsvindt. Het overgangsrecht is bedoeld om te voorkomen dat in hetzelfde boekjaar een verschillende fiscale behandeling plaatsvindt van hetzelfde feitencomplex.

Het niet hoeven stellen van zekerheid geldt voor de gehele looptijd van op 30 maart 2019 opgelegde conserverende belastingaanslagen waarvoor op die datum uitstel van betaling is verleend. Er wordt ook geen zekerheid gevraagd als de emigratie voor 30 maart 2019 heeft plaatsgevonden en er nog geen conserverende belastingaanslag is opgelegd. Voor op te leggen belastingaanslagen in verband met emigratie tussen 30 maart 2019 en 1 januari 2020 hoeft geen verzoek om uitstel te worden gedaan en zal eveneens geen zekerheid worden geëist.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2019-0000049657 | 27-03-2019

Reacties (0)

Plaats een reactie