COLUMN Recente ontwikkelingen in ouderschapsverlof 

 

Vanaf 2 augustus 2022 mag uw werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen. Wees gerust, u hoeft dat niet zelf te betalen. Het ouderschapsverlof wordt tot 70% van het dagloon* tot 9 weken betaald door het UWV. Op dit moment is het nog onbetaald verlof. Naast het gebruikelijke zwangerschaps- en bevallingsverlof, bestaan er – ook voor partners – steeds meer ruimere verlofmogelijkheden om werk- en privébalans beter in te vullen. Lees hier de actuele stand van zaken. 

Geboorteverlof voor partners. 
In 2019 werd de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht en op 1 juli 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij. Sinds WIEG krijgen partners van moeders die bevallen geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 hebben zij nog eens vijf weken gedeeltelijk betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby gekregen. Dit is genaamd aanvullend geboorteverlof. 

Aanvullend geboorteverlof. 
Na het opnemen van het geboorteverlof voor partners is het dus mogelijk aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het aanvullend geboorteverlof is vijf keer het aantal werkuren per week. Voorwaarde is onder meer dat partners het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Hieraan voorafgaand moet eerst het geboorteverlof van 1 week zijn opgenomen. De uitkering wordt tot 70% van het dagloon zoals hieronder vermeld betaald door het UWV. 

Ouderschapsverlof. 
Werkende ouders hebben allebei recht op ouderschapsverlof. De werknemer kan minder gaan werken om meer tijd te besteden aan het kind totdat het 8 jaar oud is. Zodra dit verlof eindigt, staat het de werknemer vrij weer meer uren te gaan werken. De werkgever mag werkhervatting niet weigeren. 

Op dit moment is dit ouderschapsverlof nog onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 verandert regelgeving opnieuw. Per die datum krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer dit verlof in het eerste levensjaar van het kind opneemt. 

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Met deze ontwikkelingen krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben vanaf 2 augustus 2022 ook recht op de negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Wat betekent dit voor u als werkgever? 
Tijdens het verlof krijgen de werknemers een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon zoals hieronder vermeld. De werkgever dient deze uitkering aan te vragen bij het UWV en de werkgever kan ervoor kiezen om de uitkering rechtstreeks aan de werknemer te laten betalen of dit via de werkgever te laten lopen. De uitkering kan pas achteraf aangevraagd worden en er kunnen 3 betaalmomenten aangevraagd worden door de werkgever. 
Het staat de werkgever natuurlijk vrij deze 70% nog aan te vullen tot het gebruikelijke loon mits hierover niet al afspraken zijn gemaakt via CAO's. Van belang is verder dat u uw werknemer informeert dat deze uitkering mogelijk consequenties heeft voor opbouw verlof en/of pensioen. 

Het kabinet geeft met deze besluiten invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans. Hoe is deze balans binnen uw bedrijf geregeld?

Indien u hulp nodig hebt bij het bepalen of uw werknemer hiervoor in aanmerking komt, dan vernemen wij dat graag. Op zoek naar arbeidsrechtelijke en HR oplossingen? Wij zijn u graag van dienst. 

Vanhier HR Services 

 

[1] Gemaximaliseerd tot 70% van het maximale dagloon van € 232,90 inclusief vakantiegeld.

 

 

 

Bron: Mon, 13 Jun 2022 12:20:03 +0100