Motie tegen samenvoeging wetsvoorstellen

Via een nota van wijziging heeft het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) toegevoegd aan het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Gezien

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking

Tweede deel beantwoording vragen pakket BP 2021

Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 is gevraagd of het mogelijk is om de baangerelateerde investeringskorting (BIK) toe te passen op

Derde nota van wijziging Belastingplan 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een derde nota van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat drie wijzigingen.

De eerste

Nota van wijziging wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting

Onderdeel van het Belastingplan 2021 is een wetsvoorstel dat een verdere differentiatie in het tarief van de overdrachtsbelasting invoert. Nu is er

Nota van wijziging wetsvoorstel aanpassing box 3

Onderdeel van het Belastingplan 2021 is een wetsvoorstel ter aanpassing van de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Via een nota van

Beantwoording vragen over Belastingplan van Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is het pakket wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciËn heeft schriftelijk

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar

Inloggen
Coronavirus

Bekijk hier de laatste nieuwsberichten omtrent het Coronavirus.

Thuiswerken

Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis om de kans op verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Uiteraard blijven wij voor u goed bereikbaar via alle beschikbare communicatiemiddelen.

Voor vragen over maatregelen die wij gezamenlijk met u kunnen nemen die betrekking hebben op het Coronavirus kunt u ons ook bereiken via ondernemersdesk@vanhier.nl. Onze kantoren zijn open, maar werken met een minimale bezetting.

Afspraken laten wij plaatsvinden via een online oplossing.