Sub-verwerkers op website Vanhier.nl

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Binnen Vanhier worden veel (persoons)gegevens van klanten verwerkt. Om de afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens goed vast te leggen heeft Vanhier een verwerkersovereenkomst opgesteld, die als bijlage bij opdrachtbevestigingen met onze klanten zijn meegestuurd. Om uw administratie te kunnen verwerken, maakt Vanhier gebruik van diverse administratie pakketten, zogenoemde sub-verwerkers, met wie eveneens afspraken zijn vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens en uiteraard de situaties waarin het mogelijk mis gaat. Omdat wij u graag goed op de hoogte houden van wijzigingen in onze dienstverlening, zonder veel extra administratieve rompslomp willen wij u op de hoogte houden van onze sub-verwerkers via onze website en deze nieuwsbrief. Zoals aangegeven in de verwerkersovereenkomst kunt u bezwaar maken tegen het inschakelen van een sub-verwerker voor de verwerking van uw gegevens. Het meest actuele overzicht van alle door Vanhier ingeschakelde sub-verwerkers vindt u op https://www.vanhier.nl/subverwerkers/, waarop dit moment de volgende sub-verwerkers staan vermeld: Arcus IT, Basecone, Daywize, Exact online, e-boekhouden, Gearsoft, Informanagement, Microsoft, Muis software, NMBRS, Payt, Reeleezee, Snelstart, Twinfield, Unit4 Fiscaal Gemak, Visionplanner cloud, Visma Teleboekhouden en Yuki.

Bron: Wed, 05 Jun 2019 12:26:01 +0100

Reacties (0)

Plaats een reactie