Privacy Statement sollicitanten

Als je reageert op een vacature verwerkt Vanhier B.V., en de daaraan gelieerde entiteiten, hierna genoemd ‘Vanhier’, jouw persoonsgegevens. Vanhier gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hoe we dit doen, staat in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Vanhier, gevestigd aan de Nijverheidsweg 9 te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierbij is Vanhier dus de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruikt Vanhier jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Daarnaast hebben we deze gegevens nodig om contact met je op te nemen voor verdere vragen, je te informeren over de voortgang van de sollicitatieprocedure en je eventueel uit te nodigen voor een (kennismakings)gesprek.

Welke persoonsgegevens verzamelt Vanhier?

Voor de sollicitatie hebben we persoonlijke gegevens nodig. Wij vragen voor de sollicitatie naar je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hiernaast verwerken wij de persoonsgegevens die zijn vermeld op jouw curriculum vitae (bijvoorbeeld foto, gevolgde opleidingen en cursussen en eerdere dienstbetrekkingen). Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken die wij verkregen hebben uit openbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens via LinkedIn, maar ook de inschrijving in de beroeps gebonden registers zoals de NBA. In de sollicitatieprocedure kunnen wij ook persoonsgegevens verkrijgen van opgegeven referenten.

Op basis van welke grondslag verwerkt Vanhier jouw persoonsgegevens?

Vanhier heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verweking. Het gerechtvaardigd belang is dat wij personeel willen werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie. Vanhier kan ook persoonsgegevens verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat je ons toestemming geeft om jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Je hebt het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Tijdens de sollicitatieprocedure deelt Vanhier deze persoonsgegevens in beginsel niet met andere bedrijven. De gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure door Vanhier worden verwerkt, zijn toegankelijk voor medewerkers van de afdeling P&O en de leidinggevende (of diens plaatsvervanger) van de afdeling waar de functie waarop wordt gesolliciteerd zich bevindt.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure kan een assessment plaatsvinden. Indien een assessment onderdeel is van de sollicitatieprocedure, wordt dit vooraf vermeld in de vacature. Dit wordt uitgevoerd door een extern assessmentbureau en de noodzakelijke gegevens (naam en e-mailadres) worden met hen gedeeld. Met deze externe leveranciers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin wij eisen stellen aan de verwerking van persoonsgegevens en zij garanderen dat ze zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Hoelang bewaart Vanhier jouw gegevens?

Vanhier verwijdert jouw persoonsgegevens na vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je expliciet aangeeft dat jouw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na jouw toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Vanhier zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten en dus jouw gegevens verwijderen uit ons systeem.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Jouw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke en daartoe geautoriseerde personen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kun jij jouw rechten uitoefenen?

Je hebt het recht tot inzage in jouw persoonsgegevens. Ook kan je Vanhier verzoeken persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien je gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Daarnaast heb je ook het recht een betreffende verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking en om jouw gegevens te laten overdragen.

Voor het uitoefenen van je rechten kun je een verzoek indienen door een mail te sturen (zie contactgegevens). Binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek ontvang je een reactie. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. In dat geval word je binnen één maand na ontvangst van het verzoek van deze verlening op de hoogte gesteld.

Heb je een klacht?

Een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bij Vanhier indienen (zie contactgegevens). Je hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2022. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je geïnformeerd blijft.

Contactgegevens

Vanhier is voor verzoeken, klachten en vragen betreffende privacy bereikbaar via het volgende mailadres: avg@Vanhier.nl

Succes met je sollicitatie!

Wij zijn Vanhier!

Omdat Vanhier binnenshuis de beschikking heeft over verschillende disciplines, zijn wij in staat u een totaalpakket aan te bieden.  Met de ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past.
Nieuws

Het laatste ondernemersnieuws
voor bedrijven die de actualiteit
op de voet willen volgen.

Bekijk nieuws
Vacatures

Wil je onderdeel worden van
het team van Vanhier?
Kijk hier of we op zoek zijn naar jou.

Vacatures
Vestigingen

Vier allround vestigingen in
Haarlem, Heiloo, de Zaanstreek
en Amstelveen.

Zie onze locaties
Inloggen