Pensioenadvies & financiële planning

Als kritische sparringpartner van ondernemers, brengt de pensioenadviseur van Vanhier de persoonlijke financiële positie van de ondernemer onder de aandacht. Vaak hebben ondernemers vanuit hun verleden een mengeling van verschillende pensioenregelingen waardoor het lastig kan zijn om inzichtelijk te krijgen wat het inkomen van de ondernemer na zijn pensionering zal zijn.

Een onafhankelijk en deskundig gesprek over uw financiële toekomst biedt helderheid en rust. Duidelijkheid over het inkomen, de vermogenspositie en de consequenties van een eventueel overlijden of arbeidsongeschiktheid, voorkomen dat u en uw nabestaanden voor onaangename financiële verrassingen komen te staan.

Wij kijken samen met u vooruit en nemen de tijd om precies na te gaan wat uw wensen zijn. Alle verzamelde informatie wordt in een samenhangend en persoonlijk plan verwerkt. U heeft een duidelijk overzicht en weet wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren.

Bel mij hier graag over:

Please copy the string KS6pwL to the field below: