Praktijkvoorbeelden

Familieopvolging De zoons en dochter van familie Y nemen het bedrijf van vader over en zetten het zelfstandig voort. Vader Y verhuist voor tenminste vijf jaar naar een fiscaal paradijs, zodat zijn pensioen niet te zwaar wordt belast. Vader is het echter oneens met de zakelijke strategie van zijn kinderen. Hij heeft nog steeds zeggenschap in de onderneming en is er financieel afhankelijk van. Pa keert binnen vijf jaar terug naar Nederland om zich met het bedrijf te bemoeien. Hierdoor wordt zijn pensioen zwaar belast. Eén van de zoons vraagt Vanhier om raad. Wij adviseren een herfinanciering van de onderneming. Het volledige pensioengeld van pa gaat naar een vennootschap van vader. Hij staat nu slechts voor vast bedrag borg voor de financiering van het bedrijf, zodat het niet zijn periodieke inkomsten zal raken. De zeggenschap over het bedrijf komt volledig in handen van de zoons en dochter.

Waardebepaling 1 Een Italiaanse producent wil de Nederlandse fietsmarkt veroveren door zich in te kopen bij een klant van Vanhier. Deze klant heeft een fietswinkelketen op 14 A-locaties over heel Nederland. Na vele onderhandelingen wordt de Nederlandse winkelketen verkocht voor 31 maal de jaarwinst! Het geherwaardeerde eigen vermogen van deze winkelketen werd dus met een factor 8 verkocht. Goed kijken naar de koper, was in dit geval veel belangrijker voor de waardebepaling dan de berekeningsmethoden. Dit is dan ook precies wat Vanhier samen met de ondernemer heeft gedaan.

Waardebepaling 2 Een ondernemer wil zich inkopen in een bestaande vennootschap. De vraagprijs is € 1.000.000. Vanhier en de koper komen op basis van hun eigen berekeningen op een maximaal bod van slechts € 200.000. Koper en verkoper willen echter erg graag met elkaar in zee. Tijdens de onderhandelingen heeft Vanhier de verkoper op integere wijze kunnen overtuigen van een realistische waarde. Wij stelden een variabele overnameprijs voor, die de verkoper op termijn € 375.000 kon opleveren. De verkoper wilde echter meteen innen en nam genoegen met € 175.000.

Fusie, overname en opvolging

Vanhier kan u begeleiden en adviseren op het gebied van fusies, overnames en opvolgingen. Hierbij kunt u denken aan het maken van een waarde-analyse van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel, begeleiding bij het bepalen van een acquisitiestrategie of het totale opvolgings- of verkoopproces van uw onderneming. Maar ook onderhandelingen en participaties vallen binnen de expertise van Vanhier. Het beste rendement met een persoonlijke benadering. Daarom zijn wij gewoon Vanhier.

Bedrijfsovername

Wilt u uw onderneming verkopen? Dan is het goed om tenminste 5 jaar van te voren de structuur en de cijfers te optimaliseren. Het kan veel waarde toevoegen om uw onderneming al voor de verkoop zelf te laten onderzoeken (Vendor Due Diligence). Alle essentiële zaken worden dan gecheckt en, waar nodig, aangepast. De verkoopprocedure duurt hierdoor minder lang, dus zijn er minder kosten. De kopende partij is onder de indruk en de opbrengst is optimaal! Vanhier kan een stappenplan maken van alles waar u bij verkoop op moet letten.

Familieopvolging

Het is van groot belang dat een familieopvolging zakelijk verloopt. Naast algemene procedures en waardebepalingen spelen hierbij namelijk ook emotioneel geladen vragen een rol. Hoe communiceert u bijvoorbeeld de opvolging binnen de familie? En hoe doet u recht aan niet-opvolgende familieleden? Vanhier weet de antwoorden en zorgt voor een duidelijke, fiscaal vriendelijke afwikkeling van familieopvolging.

Fusie

Fusies voegen mensen en bedrijfsculturen samen. Dat moet goed worden begeleid om de slagingskans te vergroten. Maar al te vaak worden minder voor de hand liggende, maar o zo belangrijke zaken zoals interne communicatie en de overdracht van data over het hoofd gezien. Vanhier is zelf gefuseerd en heeft meerdere fusies begeleid. Al die ervaring staat tot uw beschikking.

Participaties

Participeren betekent dat een partij geld in uw onderneming investeert en wil delen in de resultaten. Participaties kunnen zeer aantrekkelijk zijn als u wilt groeien of innoveren. Helemaal mooi is het als de participant niet alleen geld toevoegt, maar bijvoorbeeld ook kennis. Vanhier kan u begeleiden bij het aangaan van een participatie. Bijvoorbeeld door een tijdsschema voor de participatie op te stellen en afspraken te maken over de waarderingsmethode bij ontbinding.

Waardebepalingen

Een onderneming heeft altijd waarde. Wij brengen die waarde goed in beeld, zowel in cijfers als in letters. Hiervoor gebruiken wij onze uitgebreide kennis en ervaring over rekenmethoden, zoals intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, Discounted Cash Flow, of een combinatie van die methoden. Maar een waardebepaling is niet alleen rekenwerk. Zaken als stabiliteit en toekomstperspectief spelen ook een rol en worden door ons onder de loep genomen.

Onderhandelingen

Als het noodzakelijke papierwerk is uitgewisseld, beginnen de onderhandelingen over de voorwaarden van de overdracht. Zaken als de koopprijs, betrokkenheid van de verkoper na overname en de betalingsvoorwaarden zijn zeer belangrijk en kunnen gevoelig liggen. Er spelen cultuurverschillen, ook binnen Nederland. Bovendien bezitten binnen het MKB niet alle partijen evenveel deskundigheid. Vanhier loodst u om al die valkuilen heen.