Bedrijfsjuridisch advies

Als ondernemer heeft u te maken met de juridische aspecten als contractrecht, arbeidsrecht en natuurlijk ondernemersrecht. Vanhier beschikt over een bedrijfsjurist die u kan helpen bij het opstellen van overeenkomsten of u van advies kan voorzien. Dat gebeurt op een nuchtere en slimme manier. Zodat u niet verzeild raakt in een wirwar van ingewikkelde wet- en regelgeving. Persoonlijk en eenvoudig. Daarom zijn wij gewoon Vanhier.

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers zijn sterk van elkaar afhankelijk. En helaas zijn hun belangen soms tegengesteld. Het arbeidsrecht dicteert hoe werkgevers en werknemers elkaar moeten behandelen. Het geeft bijvoorbeeld regels voor de omgang met minderjarige werknemers, proeftijden, collectieve arbeidsovereenkomsten en beëindiging van arbeidscontracten. Het arbeidsrecht is ook van toepassing op onder andere opzegtermijnen, lease auto's, functiewijzigingen en concurrentiebedingen. Wij kunnen u op heel veel van deze terreinen adviseren en helpen bij het vinden van een oplossing.

Contractenrecht

Wie een aanbod aanvaardt, heeft in principe een overeenkomst. Zo simpel is dat. Maar wat als beide partijen de overeenkomst verschillend interpreteren? Of als een van de partijen zelfs te kwader trouw is? Dan komt het contractenrecht om de hoek kijken. Het contractenrecht is zowel regelend als aanvullend van karakter. Hoe dient een bepaling te worden geïnterpreteerd? Door vooraf juridisch sluitende schriftelijke afspraken te maken, kunnen geschillen in de toekomst worden voorkomen. Voorkom daarom onaangename verrassingen en laat Vanhier een contract opstellen waarin aan alle aspecten van uw afspraak aandacht wordt besteed. Dus, heeft u plannen voor (ver)koop,(ver)huur of het aangaan van een andere verplichting? Neem dan contact met ons op.

Ondernemingsrecht

Alle relaties tussen ondernemers, ondernemingen en derden vallen onder het ondernemingsrecht. Vanhier kan u adviseren en steunen bij het oprichten van, en deelnemen in een rechtspersoon. Daarnaast zijn wij perfect op de hoogte van de regels rond mededinging, fusies, overnames en financiering. Bovendien zijn wij in staat, op basis van onze financiële expertise, om rekening te houden met de fiscale gevolgen van het ondernemingsrecht. Dit voegt een bijzondere waarde toe.