Online diensten

Om u als ondernemer de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk met ondernemen bezig te zijn, hebben wij diverse online producten ontwikkeld. Wij nemen u hiermee bijvoorbeeld back-ups en updates uit handen. Tevens kunnen wij op elk moment met u mee kijken. Dit geldt niet alleen voor uw administratie, maar bijvoorbeeld ook voor uw aangiften.

Financiële administratie

Vanhier biedt u de lusten van een eigen financieel softwarepakket, zonder de lasten. U heeft dus altijd en overal toegang tot de administratie. Wij beschikken over Yob en AccountView. De online administratie draait op een extern serverpark. Hier worden automatisch back-ups gemaakt en updates geïnstalleerd. Bovendien bekijken onze boekhoudtalenten op de achtergrond of uw online administratie bij de tijd is en de fiscale regels volgt.

Financieel ondernemers dashboard

Als ondernemer wilt u snel inzicht hebben in uw planning en actualiteit. In opbrengsten en kosten, maar ook in cashflow en de prestatie indicatoren van uw organisatie. Maar als uw plannen wijzigen of de verkoop valt tegen? Heeft u dan nog zicht op de gevolgen voor bijvoorbeeld uw winst of liquiditeit?

De dashboard software toont snel nieuwe informatie wanneer u de parameters aanpast. U ziet hoe uw bedrijf ervoor staat na eventuele veranderingen binnen uw organisatie en u kunt met deze managementinformatie direct sturen op resultaat!

Bekijk hier een voorbeeld van het financieel ondernemers dashboard.

Belastingaangiften

De BTW- en loonaangiften leveren wij via onze portal 'direct Vanhier' bij u aan. Met onze portal heeft u de voordelen dat u in onze beveiligde omgeving de aangiften in detail kunt inzien, beoordelen en accorderen en heeft u toegang tot het aangiftedossier van uw onderneming(en). U ontvangt eenvoudig een e-mail met een link naar de aangifte. Ook kunt u ervoor kiezen de aangiften via de gratis Accountancy Portal app te accorderen. Na fiattering wordt de aangifte automatisch doorgezonden naar de Belastingdienst. Eenvoudiger kunnen wij het niet maken, bij Vanhier. 

Deponeren publicatiestukken KvK

Voor rechtspersonen die wettelijk verplicht zijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel, hebben wij de digitale deponeringsservice. Wij maken de deponeringsstukken digitaal. Vervolgens krijgt de bestuurder van de rechtspersoon een e-mail met een link. Via deze link accordeert de bestuurder de publicatiestukken. Maar u kunt er ook voor kiezen de stukken te accorderen via de graits Accountancy Portal app. Na uw akkoord worden ze direct doorgestuurd naar de Kamer van Koophandel.