Praktijkvoorbeelden

Gouden handdruk Meneer X stalde zijn gouden handdruk in een eigen BV. Het vermogen werd vervolgens uit rendementsoverwegingen geleend van de BV en privé belegd. Door opeenvolgende beursdalingen verdampte de gouden handdruk. De aanzienlijke fiscale claim en de jaarlijks terugkerende accountantskosten werden een loden last. Meneer X klopte voor advies aan bij Vanhier. Wij besproken mogelijke oplossingen met de Belastingdienst. Zo kon snel een uitermate gunstige regeling voor de cliënt worden getroffen. Daarmee was niet alleen de fiscale claim weggewerkt, maar behoorden ook de jaarlijks terugkerende accountantskosten tot het verleden.

Ondernemer Z heeft geïnvesteerd in de bouw van een winkelpassage op een A-locatie. Deze was af en gevuld met tophuurders. Een bouwproject naast deze winkelpassage zorgt echter voor buitensporige herrie, waardoor de meeste huurders vertrekken en vergoedingen eisen. Bovendien komt het bouwproject veel dichter bij de winkelpassage te staan dan was afgesproken. Dit vernietigt de uitstraling van de winkelpassage. Vanhier gaat samen met ondernemer Z de strijd aan. We zorgen voor een team van in- en externe deskundigen. Dit team maakt, onder leiding van de accountant van Vanhier, een goed gefundeerde miljoenenclaim. Hiermee gaat de advocaat met succes een rechtszaak aan

DGA/MKB advies

Waar mogelijk schuift Vanhier bij u aan om actief te adviseren bij beleidsbeslissingen. Onze ondersteuning richt zich op meer dan alleen uw financiële beleid. Advisering op aanpalende terreinen zoals uw bedrijfsvoering, automatisering en reorganisaties vormt een belangrijk deel van onze dagelijkse activiteiten.

Vanhier is een slimme en nuchtere partner bij het nemen van beslissingen over investeringen in een nieuw bedrijf of bedrijfsonderdeel. Wij hebben de nodige kennis in huis om uw interne beheersingssystemen op te kunnen zetten inclusief uw ICT-organisatie. Als ondernemer wilt u snel inzicht hebben in uw planning en actualiteit. In opbrengsten en kosten, maar ook in cashflow en de prestatie indicatoren van uw organisatie. Maar als uw plannen wijzigen of de verkoop valt tegen? Heeft u dan nog zicht op de gevolgen voor bijvoorbeeld uw winst of liquiditeit? Onze dashboard software toont snel nieuwe informatie wanneer u de parameters aanpast. U ziet hoe uw bedrijf ervoor staat na eventuele veranderingen binnen uw organisatie en u kunt met deze managementinformatie direct sturen op resultaat.

Ook bij nationale of Europese openbare aanbestedingsprocedures kunnen wij veel voor u betekenen.
Regelmatig voeren wij bij bedrijfsovername of bedrijfsopvolging due diligence onderzoeken uit, waarbij onze rol als vertrouwenspersoon onontbeerlijk is. Behalve onderzoek naar de boeken kunnen wij de juridische, fiscale, personele en milieu-aspecten op hun waarde beoordelen.

Claims

Worden afspraken niet nagekomen en ondervindt u nadelige gevolgen daarvan? Vanhier bindt samen met u de strijd aan. We zorgen voor een team van in- en externe deskundigen die onder onze leiding een goed gefundeerde claim neerleggen. Het team verzamelt feiten waaruit blijkt dat u wordt benadeeld, en drukt dit uit in geldbedragen. Dit resulteert in een heldere, onafhankelijke (financiële) analyse en rapportage. Op basis daarvan kan een advocaat desgewenst een rechtszaak aangaan. Met succes!

Financiële advisering

Onze relatiebeheerders zijn hoogopgeleide talenten op financieel gebied. Zij begeleiden u bij financieringsvraagstukken, denken mee als u wilt investeren. Maken en beoordelen prognoses. Helpen u met het schrijven van een ondernemingsplan. Onze professionals zoeken met u, uw huisbankier en overige adviseurs naar creatieve oplossingen. Wij geven u inzicht in het op de juiste manier behalen van de ondernemings(groei)doelstellingen en uiteraard de persoonlijke ondernemerdoelstellingen. Wij kunnen de prestaties van uw onderneming vergelijken met soortgelijke ondernemingen. Op het moment van groei of juist op het moment van wat mindere groei zoeken wij met u naar de meest passende oplossingen voor u en uw onderneming. Altijd met uw belangen op de voorgrond. Samen met u verder ontwikkelen en groeien, uiteraard met beide benen op de grond, dat is typisch Vanhier.

Herstructurering

Van eenmanszaak of firma naar BV
Voor de meeste kleine bedrijven adviseren we als eerste stap bij groei een BV-structuur met een beheer-BV en een werk-BV. De ondernemingsrisico's bevinden zich dan in de werk-BV, terwijl het vermogen van de onderneming is veiliggesteld in de beheer-bv. Op deze manier is ook meteen uw particuliere vermogen veilig. Natuurlijk zijn er desgewenst ook uitgebreidere BV-structuren mogelijk.

Reorganisatie BV-structuur
Naarmate een bedrijf zich verder ontwikkelt, kan een reorganisatie van de BV-structuur gunstig zijn. Bijvoorbeeld als het eigen vermogen van de onderneming grotendeels bestaat uit het machinepark. U kunt dan het machinepark in een aparte BV onderbrengen (materieel-BV) en verhuren aan de werk-BV. Gaat het mis in de werk-BV, dan wordt het machinepark niet meegetrokken. Ook is het vaak handig om bedrijfsonroerende zaken in een aparte BV onder te brengen en te verhuren aan de materieel-BV en de werk-BV. Dit maakt het bij een overname makkelijker om het bedrijf te verkopen zonder de onroerende zaken. Tot slot is het aan te bevelen om verschillende bedrijfsactiviteiten onder te brengen in aparte BV's. De risico's worden zo per BV beperkt en u kunt makkelijker bedrijfsonderdelen verkopen.

Reorganisatie BV voor familieparticipatie
Heeft u meer vermogen dan nodig is voor uzelf in privé en/of uw onderneming? En wilt u uw familie (meestal kinderen) betrekken bij uw bedrijf? Laat ze dan participeren doormiddel van hun eigen gelieerde BV. Er groeit dan vermogen bij de aangesloten familieleden, en niet bij u. Schenkings- en/of successierechten worden hierdoor beperkt. Tegelijkertijd houdt u wel volledige zeggenschap over uw bedrijf door certificering van de aandelen.