Accountancy

Goed gestroomlijnde administratieve en financiële processen vormen de basis van elke gezonde onderneming. Daarmee wordt immers inzichtelijk hoe de geldstromen in een bedrijf lopen, welke omzet is gemaakt en welke winst er is geboekt. Dat is niet alleen van belang voor uzelf, maar ook voor de fiscus, aan wie u jaarlijks verplicht bent uw financiële overzicht te presenteren. Vanhier kan daarbij uw vraagbaak en adviseur zijn.

Dankzij de persoonlijke betrokkenheid van onze ondernemende adviseurs bij u en uw onderneming(en),  zijn wij op ieder gewenst moment in staat uw cijfers te controleren, te analyseren en te interpreteren, zodat we gaandeweg het proces kunnen zien hoe uw bedrijf er voor staat. Hierdoor is het mogelijk bijtijds eventuele maatregelen te treffen, waarbij wij u vanzelfsprekend kunnen adviseren over de manier van bijsturen en het vinden van oplossingen. Daarbij houden we niet alleen rekening met uw gegevens uit het verleden, wij richten vooral ook onze blik op het heden en de toekomst.

Voor een ondernemer is de jaarrekening de bekroning van het jaar. Hier staat zonder opsmuk wat er is verdiend. Banken en kredietinstellingen maken dankbaar gebruik van de jaarrekening als zij beslissen over een financieringsaanvraag. De talenten van Vanhier maken vakkundige jaarrekeningen. Wij doen dit zo efficiënt mogelijk. Onze rapportage is namelijk gekoppeld aan uw (online) administratie. Correcties die wij maken in het rapport, ziet u direct terug in uw administratie. Dat vinden wij nu slim! Na het uitbrengen van de jaarrekening verzorgen we de verplichte publicatiestukken. Als extra service kunnen wij deze digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Behalve voor de jaarrekening, is Vanhier ook het aangewezen kantoor voor andere accountantsverklaringen. Onze talenten begeleiden ondernemers ondermeer bij beoordelingsverklaringen, subsidieverklaringen, verzekeringsverklaringen, inbrengverklaringen en overige assurance-opdrachten. Vanhier schrijft samen met u een plan van aanpak.